Språk

 

En del kommunikation ökar det som människan är (vis) som är betraktare då vi speglar omvärlden redan med bild men inte oss själva. Vi har dessutom sätt att tillverka redskap och material med dess händer och hjärna i att leva men förstående, betraktande och tillverkar det oss till hands att leva i förståelse utefter.

System gör språket mer tillgängligt, vi kom i målningar sedan mer utvecklade att kunna det sätt i att leva inom ett område. Områden skapar sina sätt men stannar utan kommunicerande. I samma utvecklingsfaser.

Vi låter alla olika. Ett funnet mysterium är fåord på glest sätt att tala kort och mer i miljöer vi lever inpå. Varför talar vi mindre, det är gjort efter livsstilar vi kommunicerar mindre och bor i mindre bekanta alltså enligt mig vanor i staden håller folk igång i en vana. Men det är dialekt.

Språk variation men efter miljö fast hur är frågan?

Vi behöver kommunikation för att utveckla i en mer gemensammare kunnighet att leva i världen.

Vi har nu från början gått i utveckling, det tog långsamt. Det gick snabbt med mer kommunikationsmöjlighet. Så varför har vi under senaste tid gått snabbare i framsteg att skapa bättre livsstilar. Som teknik att leva med varandra. Men också på varandra samt fördela en natur att leva på.

System gör oss stark att kunna tolka varandra och kommunikation i att betrakta naturen sedan leva på den i framsteg.

Vi tar från varandra med mer gemensamma sätt därför tog vi över som betraktande att kunna om den och hur vi kan leva av den med en större plattform.

Människan och elden

Skyddar mot rovdjur, gav värme och förlängde dagen. Räknas som första och viktigaste uppfinningarna.

Det tidigaste tecken av eld framkallat av människan kom 1,5 milj år sedan.

I samband med stenålder och sten av flinta sort i friktion av värme.

Den upprätta gången

I evolutionen sker en ny anpassning i upprättare gång, eftersom människor blev mer formad att jaga och löpa samt förflytta sig till marker där de kan hitta dessa.

En upprättare gång i en utveckling att gå rakt med utvecklande byggnad för att kunna gå på två ben i en ny mutation till en annan anpassning i föda utifrån att leva på jakt.

Men släktena utvecklades mer och mer av föda för odlad mat att plantera och förädla från vildarter.

Vi kunde jaga duktigare och blev mer anpassade för redskap där intelligens gjorde oss bättre på detta.

Vi är vandrare och vandrade överallt för att hitta nya marker.

Dagens människor är gjorda att vara köttätare och jordbrukare i större skala.

Varför samhällena skapades

Samhällen i min förklaring. Ligger i vår natur= Människan den moderna nuvarande studerar sin natur. Ses i grottan. Vi bildar en uppfattning om den. Sedan hanterar vi naturen med vetenskapen. Som att förstå den och leva i den.  Språket uttrycker vår lärdom som vi delar. Allt är samlat i verk av människans delade kunskaper att leva på i naturen. Skrift kom tidigt, en källa av kunskap. Människors framfart blev mer människor. Men kontroll över människan i ett system där släktet drastiskt växer för att denna mängd kan kvarstå. Födda i system.

Vi kontrollerar naturen, men oss själva?

Fågeln en nutida Dinosaurie

Fåglar har överlevt sedan det bestod av Dinosaiernas djurriken. Reptilliknande ryggradsdjur liknande byggda i små armar och klor samt långa ben. Överlevde på resande till nya näringsställen. Levde på knapp föda som maskar men även fisk eller nektar, frukt, hela växter, frön, as, och små djur. Nu som blivit 9800 arter och sorters fåglar men olika föda anpassade. Olika sorter av olika föda.

Fåglar har överlevt på smått och hittat näring efter resande där de kan hitta detta. Då asteroiden kom överlevde fåglar på att fortfarande leva på knapp föda samt hur jorden var. Då gått igenom att överleva till vår nuvarande natur.

En stark djursort med evolutioner att hitta föda.

En förändring har skett av näring sedan Dinosaurier. Dagens fåglar söker inte denna sort och överlever i förändrad föda då från Evolution och mutation som skapar de som fightas att bäst få detta.

Mindre Dinosaurier överlevde med knapp föda i de arter som finns kvar idag av dessa reptilerna.

Men fåglar är också unika med fjädrar som gör de jämnvarma i temperatur sedan är de även bra att flyga med.

De är överlevare för att de kan resa till nya miljöer då födan finns med ett varierande värme temp med fjädrar och knappa resurser i näringen av maten.

 

Kort om Berg

Då höjdfurskjutningar kommer med jordskorpans sprickor. Som gör att det pressas upp av jordskorpan då inträngande magma tvingat överliggande berg som kontinenter är (bergarter) att pressas upp som veck.

Ord i gemensam kommunikation

Vi sätter språket i system. Dessa är hur vi lär känna omgivning i kommunikation.

Språket utvecklas från bildspråk till bokstäver. Från att sätta ord. Då vi har det med i kommunikation. Till system i vad vi kommunicerar i. Vi kan förmedla i system inom språk.

Vi har läten som bildas i ordning av orden i ett större system antar jag.

Början till Alfabet med Kananeiska

 

Kananeiskt exempel på starten på alfabet ordnat till systemet i språket då bokstäver till användning uttryckligen.

Nedkylt magma är hur det kom land

Magma består av smält bergmassor som tempererat sträcker sig i värmens nivåer högst upp är land. Då nedkylt magma kommit till ytan stelnat och blivit land. Det vi idag lever på är först från avkyld som är granit som är land överst enligt värmenivåer.

Vattnet kom först sedan fick vattenytan uppkommen magma som svalnat på vatten och kommit som land.

bergarter varierar.  

Naturen har roller som system (utbrett i kejdor som går om)

Konstruktion styr rollerna till olika ändamål i naturen. De finns i en mängd allt balanserad till att gå runt som något vi kan se i systemen te x ett ekosystem. Där i marken ser vi uppgifterna som de varelserna gör varje dag. Som i livet har till uppgift är att följa för existensen så nya dagar kan passera. Det jag tror är förändringar sker tillsammans med varelserna som anpassas efter förhållanden hand i hand. För att kunna finnas inom ett område men samma arter som däggdjur, växter exempelvis men i andra former med olika miljöer. Då liv sprids som olika däggdjur som lever efter det befintliga som fiskar men de finns olika typer. De lever i harmonins miljöer men av dess slag. Livet sprids i typ uppgifter. Vi kan se på ett ekopyramid då producenter är växter, förstahandskonsument är växtätare, sedan följt av rovdjur och toppkonsumenter som är skickliga jägare björnar och sådant. Då de har liknande växtätare men dessa finns som sorter, inte mer än växtätare som är i systemet som styrs av att göra naturens existens i fråga om vad de bör göra.

Människan är däremot, en avvikande fråga som styr sina behov av att behärska naturen och lever på den fast inte med. Då vi har en hjärna som är den smartaste att kunna leva bäst i naturen utanför system där vi tillämpas oss själva det som krävs. Människan är då en vis som förstår den mer än andra.

 

Mutation

Att leva bättre i förhållanden till natur då vi människor har utvecklats till smarta och allt mer uppfinningsrika med händer till redskap, då skapa för sin egen överlevnad har blivit allt för utbrätt. Då vi blivit allt för brett att ta fram resurser att leva på och vi är en mindre del i den. Därför blir frågan stor vad har människorna för roller i en natur som ett ekosystem. Eller har vi gått ett kliv i evolutionen med för hög mutation då vi från början levt, i naturen släkten bakåt.