Frön

Ett system av frön sprider sig ifrån plantan med vind som är deras sätt att planteras i nya miljöer som sedan sprider sig likadant. Men kan klara sig i kyla och torka vilket blivit en massproduktion att bevara dessa och odla för oss. Då vi kom till att upptäcka fröns fördelar att plantera till nya till oss.

Växtriket och djurriket

Växtriket och djurriket kom först ifrån havet där jordens alla liv började. De har sedan när det flutit upp magma i vattnet som svalnat från sprickor i jordens magma sedan stelnat. Då det magma som finns är  flytande  bergarter med temperaturer av värmenivåer flöt bergarten på det men i en temperatur till jordens yta och där kanske det kom förutsättningar i temperatur för (livet). Då det blev mer avkylt kunde livet klättra sig upp på land. Där ett nytt rike av djur och växter började ta fart. Först skett av Dinosauriernas ryggradsdjur likt en ödla och fisk med ben. Deras ägg var då ännu likt krokodiler var vid stränder. Då de kunde växla likt krokodiler mellan land och vatten. Senare kom det att bli bättre anpassade reptil ägg och ryggradsdjur som blev utvecklat. Från ett system i näringskedjor i vattnet från första början, till att det blev ett nytt system på land.

Jordbruk vs naturen

Är inte jorden en natur med balans i olika ordningar för dess existerande även om det förändras med förhållanden är det då naturliga förhållanden?

I ordningar samspelar naturen i vilket vi kan se det i våra mest bevarade Urskogar. även om konkurrens uppstår mellan arter för att överleva bäst. Även bäst anpassade i nya gener i muterande för arter i variation förändras till bättre överlevare.

Men garanterat är vi de bästa överlevare och vi har förändrats i mutanter i variation på miljö då vi vandra från det varma Afrika till att leva utan päls gjort för värme där samlande gick över till jordbruk.

Kan vi fortsätta? Fortsätta att jordbruka eller går naturen ur balansen som den är skapad att fungera.

Djurlivet går ur balans och uppgifterna spårar ur.

Hur mycket kan vi förädla och omvandla för eget bruk?

 

Kommunikation

Kommunikation växte våra samhällen till att få kontakt med varandra. Underlättat mer i skrift som blev system där vi kunde tolka och leva mer med varandra i ett stort verk byggt för att fördela och samla allt i kunskap. Som är vetenskap.

Fördela resurser

Tillgångar i land och mark.

Större framgång i samhällen blir till oftast bland bäst naturresurser som behövs till att fördela i nödvändiga bruk. Som behövs kanske rikligt övrigt för resterande att köpa fördela i behov där kanske tillgången inte är lika mycket men fortfarande behöver det i mänskligheten och dess sätt att leva på med dagens medel. Där resurser kommer som nödvändigt för hur vi har ett modernt samhälle. Där pengar är det fördelade medel.

Framgång är bäst tillgång i efterfrågan. Resurser fördelas av utbyte.