Livets förutsättning i loppet på jorden

Livet uppstår i och med förutsättning av att leva i miljön med vissa viktiga delar. Dessa är enligt moderjord:

Energi:

Allt levande behöver energi utan energi kan de inte drivas av det som hämtas för att förbruka.

Fotosyntes där växten hämtar energi att omvandla processer som att ta in koldioxid till energi i socker.

Även omvandla koldioxid.

Energin kan inte försvinna utan omvandlas från en form till en annan.

Kol:

På jorden finns kol i DNA och Protein. Som förekommande ämne i sina som byggs av kolföreningar.

Vatten:

Med brett som hög kokpunkt och is finns den. Vatten behövs för att Men även består vi av vatten hämtat från jorden. I nya livsformer som vi drivs av vatten då de återgår och förekommer i nya former av lösningsmedel bland ämnen. I kroppen behövs vatten för att ämnen ska kunna lösa och och sedan finnas i vattnet. Utan det har vi svårt att lösa ämnen.

Återbruk

Dessa byggstenar finns kvar i kretslopp runt i naturen inom jordens liv som viktiga resurser. De stannar där i förutsättningar för att gå runt om och om igen.

Senaste släktet i evolutionerna i ett sätt att leva

Går redskap i hand med stenåldern, början av oss då där vi levde bildspråk samt befintligt material sten som vi använde och fann under början av tiden. På dagens homosapiens sapiens beteende?  Är vi bara bättre som skapare med sedan mer kännedom och spridda material från vad vi kan gynna oss. Med upptäckter som vi samlare funnet.

 

Språk

 

En del kommunikation ökar det som människan är (vis) som är betraktare då vi speglar omvärlden redan med bild men inte oss själva. Vi har dessutom sätt att tillverka redskap och material med dess händer och hjärna i att leva men förstående, betraktande och tillverkar det oss till hands att leva i förståelse utefter.

System gör språket mer tillgängligt, vi kom i målningar sedan mer utvecklade att kunna det sätt i att leva inom ett område. Områden skapar sina sätt men stannar utan kommunicerande. I samma utvecklingsfaser.

Vi låter alla olika. Ett funnet mysterium är fåord på glest sätt att tala kort och mer i miljöer vi lever inpå. Varför talar vi mindre, det är gjort efter livsstilar vi kommunicerar mindre och bor i mindre bekanta alltså enligt mig vanor i staden håller folk igång i en vana. Men det är dialekt.

Språk variation men efter miljö fast hur är frågan?

Vi behöver kommunikation för att utveckla i en mer gemensammare kunnighet att leva i världen.

Vi har nu från början gått i utveckling, det tog långsamt. Det gick snabbt med mer kommunikationsmöjlighet. Så varför har vi under senaste tid gått snabbare i framsteg att skapa bättre livsstilar. Som teknik att leva med varandra. Men också på varandra samt fördela en natur att leva på.

System gör oss stark att kunna tolka varandra och kommunikation i att betrakta naturen sedan leva på den i framsteg.

Vi tar från varandra med mer gemensamma sätt därför tog vi över som betraktande att kunna om den och hur vi kan leva av den med en större plattform.

Människan och elden

Skyddar mot rovdjur, gav värme och förlängde dagen. Räknas som första och viktigaste uppfinningarna.

Det tidigaste tecken av eld framkallat av människan kom 1,5 milj år sedan.

I samband med stenålder och sten av flinta sort i friktion av värme.

Den upprätta gången

I evolutionen sker en ny anpassning i upprättare gång, eftersom människor blev mer formad att jaga och löpa samt förflytta sig till marker där de kan hitta dessa.

En upprättare gång i en utveckling att gå rakt med utvecklande byggnad för att kunna gå på två ben i en ny mutation till en annan anpassning i föda utifrån att leva på jakt.

Men släktena utvecklades mer och mer av föda för odlad mat att plantera och förädla från vildarter.

Vi kunde jaga duktigare och blev mer anpassade för redskap där intelligens gjorde oss bättre på detta.

Vi är vandrare och vandrade överallt för att hitta nya marker.

Dagens människor är gjorda att vara köttätare och jordbrukare i större skala.

Varför samhällena skapades

Samhällen i min förklaring. Ligger i vår natur= Människan den moderna nuvarande studerar sin natur. Ses i grottan. Vi bildar en uppfattning om den. Sedan hanterar vi naturen med vetenskapen. Som att förstå den och leva i den.  Språket uttrycker vår lärdom som vi delar. Allt är samlat i verk av människans delade kunskaper att leva på i naturen. Skrift kom tidigt, en källa av kunskap. Människors framfart blev mer människor. Men kontroll över människan i ett system där släktet drastiskt växer för att denna mängd kan kvarstå. Födda i system.

Vi kontrollerar naturen, men oss själva?

Fågeln en nutida Dinosaurie

Fåglar har överlevt sedan det bestod av Dinosaiernas djurriken. Reptilliknande ryggradsdjur liknande byggda i små armar och klor samt långa ben. Överlevde på resande till nya näringsställen. Levde på knapp föda som maskar men även fisk eller nektar, frukt, hela växter, frön, as, och små djur. Nu som blivit 9800 arter och sorters fåglar men olika föda anpassade. Olika sorter av olika föda.

Fåglar har överlevt på smått och hittat näring efter resande där de kan hitta detta. Då asteroiden kom överlevde fåglar på att fortfarande leva på knapp föda samt hur jorden var. Då gått igenom att överleva till vår nuvarande natur.

En stark djursort med evolutioner att hitta föda.

En förändring har skett av näring sedan Dinosaurier. Dagens fåglar söker inte denna sort och överlever i förändrad föda då från Evolution och mutation som skapar de som fightas att bäst få detta.

Mindre Dinosaurier överlevde med knapp föda i de arter som finns kvar idag av dessa reptilerna.

Men fåglar är också unika med fjädrar som gör de jämnvarma i temperatur sedan är de även bra att flyga med.

De är överlevare för att de kan resa till nya miljöer då födan finns med ett varierande värme temp med fjädrar och knappa resurser i näringen av maten.