Mutation

Att leva bättre i förhållanden till natur då vi människor har utvecklats till smarta och allt mer uppfinningsrika med händer till redskap, då skapa för sin egen överlevnad har blivit allt för utbrätt. Då vi blivit allt för brett att ta fram resurser att leva på och vi är en mindre del i den. Därför blir frågan stor vad har människorna för roller i en natur som ett ekosystem. Eller har vi gått ett kliv i evolutionen med för hög mutation då vi från början levt, i naturen släkten bakåt.

Olja en tillgång men icke förnybar

Vi har hämtat olja mer än vad naturen kan bilda nytt då det är icke förnybar energi. Kom under slutet av 1800 till stor användning. En av dessa var bensin. Första av många som skapade bilar drivna på bensin Henry Ford. Det som växte ända idag då vi kör bil. Då olja blev större eftertraktad att använda i energi till att driva detta. Denna tillgång som pumpas upp ur marken sedan den behandlats ett raffinering som delas upp i olika bränsle former.

Kommer av fossiler men den  har mer längre fas än vad vi använder så den minskar därför och är en fråga som är känd hos många.

Snöflingor

Vatten avdunstar först och blir sedan till nederbörd då som regn men om temperaturen är kallare fryser vattnet till is, då iskristaller. Det blir till en början till av stoft som fryses som bildar grunden till stjärnan. Då den växer utefter is och tillslut  förgrenar sig för att bli nederbörd då tyngden gör det svårt svävande. I molnet bildar vatten sin form i kylan. Sedan falla som snö av ånga.

 

N Gravitation

Vi väger olika mått som jorden och det övriga då det mäts i Newton (N) berört av tyngdkrafternas dragningskraft.

Tyngdkraften: Massan X 10

Massa på 1 kg: Tyngdkraft 10 N

Massa på 10 kg: Tyngdkraft 100 N

Dragning till Jordens centrum Gravitation hur det drar till sig i nivåer på kraft. Finns även i banor runt om i rymden med olika gravitations dragningar.

Som ex en man på 70 kg Har han i måttet N

Jorden. 700 N

Men varierar olika och som ex månens 1/6

Månen väger han 116 N

 

 

Lagra energi

Drömmen att lagra energi enda sedan batteriet gjordes. Vi driver nu all elektronik med energi i el. Då energi utgör elektronik och mycket värme kan man käna stort på nya sätt att lagra som uppfinning.

Första livet som kom på land

Första djuren kom till i vattnet.

Då det kom ryggradslösa leddjur. Som då rörde sig med ett skellet, som var på utsidan där de rörde sig i ledande benen uppbyggt i segment. Kom sedan leddjur som första steg i livet på land.

Spår av Fossiler som Trilobiten som dessa arter som fanns. I jämförelse med masken.