Celler i allt levande

Energikrävande reaktioner som vi drivs av och förbrukar i lagring i cellen för att drivas sätta rörelsesignal mellan cell så att den kan fungera i sitt skick och ursprung då den håller en viss form. En cell kan skadas men den samtidigt återhämtas av informationen av allt. Då DNA avläser exakt hur vi ser ut då den återhämtas i info om den i DNA. Berört i hur den helas i formen den fungerar som.

Celler har olika utseende.  Ett exempel som muskelcellen som är väv av binda muskelceller arbetar olika. De binder och de utformar i just musklers förmåga. Den kan dra ihop sig och sträckas ut i kropp i rörelserna. En uppbyggnad som är sammansatt att just denna väv ska fungera på bland de olika cellers typer.

Mitokondrien lagrar cellens energi. Energi frigörs i processen. Så att det levande fungerar som den ska med samverkan.

 

Hur försvinner energi?

Vi har egenskaper som är i DNA hur egenskaper ska drivas i hur vi är utformade. De arbetar efter att fungera i livet. Men den som styr

De bestämda egenskaperna styrs är en gåta:

Då en gåta Människan är gjord i egenskaper men det som existerar i den som styr i hjärnan och allt efter egenskap i det levande är fortsatt oförklarlig.

 

Grottmänniskor målar sin värld

Djuren de kände till som då vi började bara som jägare i jakt målades redan och prydde inuti. Sk spår av grottmålningar. Då vi hittat de första målade fynd från den moderna människans bostad. Med djur som hjort, uroxe samt mammut. Under stenålderns perioder.

Målningar och reflekterande har funnits med oss sedan dess i vår vetskap om detta.

Att skildra världen var syftet troligen. Kanske för förståelse och för att tolka naturen. Att tolka för att överleva då det är hur människor finns i den genom förstå den för att överleva den. Sedan skapa det vi gör tillhands i hanterande. Alltså hur vi förstår världen omkring.

Äpplet jordens mest ätna i frukter

Äpplet en populär frukt från dess fruktträd. Det är enkelt att odla äpplen trivs i många miljöer och planteras utifrån dess stjärnhus där de planterar dess stjärnor till att slå rot och växa upp till nya träd med frukt. Såsom spridits sig då den blev populärare och spriden utefter människorna då det odlats där vi bosattes.

Det kan ha varit dess populäritet av smak som den togs med och spreds.

Eller som odlas i vetskap i odling och uppskattat till resurser i jordbrukares epok.

Hittat spår redan i yngre stenålder och bronsåldern i Centraleuropa. Men inte av odlad sort utan ursprunget och förädling, blir sedan att odla den för oss människor i mer anpassbart.

Räknas som världens äldsta i upptäckt spår av nära människors grottor och en start på frukt odlingen.